יום שישי, 11 ביולי 2014

גדולי תורה בארה"ב במכתב חריף נגד הרדיפות והמחלוקות בעולם התורה בא"י

"אין זה דרכינו להתערב בנעשה בא"י, אך לנוכח חילול השם האיום והנורא, הרס רוח הישיבות והכוללים, וחורבן עולם התורה המתחולל לנגד עינינו ברציפות מזה תקופה ארוכה .." כך גדולי ישראל בארה"ב במכתב חריף כנגד הרדיפות והמחלוקות בעולם התורה בא"י

ככל דיני השו"ע ששמרו; הג"ר אהרן שכטר שליט"א
מוכרחים להתערב: לאחר חודשים של רדיפות כנגד עשרות ישיבות שלא הסכימו לכופף עצמם למרות החצרות בבני ברק, יוצאים גדולי ישראל בארה"ב במכתב חריף בנושא, בו הם מדגישים שכבר לא יכלו להחריש בראותם כבלע את הקודש.

הג"ר אלי' בער וכטפויגל
המכתב פורסם היום ברחובות הערים החרדיות בארץ ישראל ובארה"ב, כשבין החותמים ניתן למנות את העומדים בשורה הראשונה של המנהיגות הרוחנית בארה"ב, ביניהם זקן ראשי הישיבות בארה"ב רבי אהרן שכטר - חבר מועצגה"ת וראש ישיבת 'רבינו חיים ברלין', הגאון רבי דוד פיינשטיין - חבר מועצגה"ת וראש ישיבת 'תפארת ירושלים', רבי אלי' בער וכטפויגל - ראש ישיבת 'זכרון משה' בסאות' פולסברג, ניו יורק.

"בס"ד, יום ג' לסדר הנני נותן לו את בריתי שלו', תשע"ד לפ"ק

"אחר מבוא הברכה, הננו להעביר בזה את תחינתנו ובקשתנו קדם מרנן ורבנן די בארעא דישראל, להתעורר לעשות הכל להשכנת השלום והאחדות בעולם התורה, ובפרט בימים קשים אלו אשר עת צרה היא ליעקב. ואם כי אין זה דרכנו להתערב בהנעשה בא"י, מקום משכנם של גדולי ואדירי התורה שליט"א, אך לנוכח חילול השם האיום והנורא, הרס רוח הישיבות והכוללים, וחורבן עולם התורה המתחולל לנגד עינינו ברציפות מזה תקופה ארוכה, אמרנו כי עת לזעוק, ולא נוכל להחריש בראותנו כבלע את הקודש, כאשר רוח סועה וסער, ואש נוראה של קרע ופירוד מתלקחת בתוך המחנה, ואין לך יום שאין צרתו מרובה מחברו. והאם לא די לנו בצרת רדיפות השלטונות לקדשי ישראל, להיכלי התורה, ולבתי החינוך, עד שיכולים אנו להרשות לעצמנו את ההרס הפנימי בדמות אש המחלוקת הנוראה האוחזת ביהדות התורנית, ומכלה ושורפת כל חלקה טובה, ואיך הדור הצעיר יגדל לנוכח מחזות כאלו. ומעולם היו חילוקי דעות בין גדולי תורה, אך השלום והאחוה היתה שרויה ביניהם ובין תלמידיהם, והאמת והשלו' אהבו ואיככה היתה לנו כזאת אשר חילוקי דעות יגרמו להתיר את הרסן בביזוי ורדיפת תלמידי חכמים, בני תורה ובני משפחותיהם, הריסת ישיבות וכיו"ב.

"לזאת הננו מעבירים בקשתינו, בשם רבני גולת ארה"ב וראשי הישיבות אל כל עולם התורה איש על מחנהו ואיש על דגלו, לעשות כל אשר בידם לעצור את נגע המחלוקת המרה, לקום ולזעוק ולומר למשחית הרף, ולמצוא הדרך לעשות הכל למען השלום ואחדות השורות באהלי תורה, לתפארת התורה ולכבוד ה' ועמו, ארצו ונחלתו. ואין לך כלי מחזיק ברכה אלא השלום. ועושה שלו' במרומיו הוא יעשה שלו' עלינו ועכ"י, וישיב שבות אהלי יעקב בביאת משיח צדקנו בב"א, כי"ר.

"המצפים לישועת ה' ולהרמת קרנה של תורה - רבי אהרן שכטר, חבר מועצגה"ת וראש ישיבת 'רבינו חיים ברלין', רבי דוד פיינשטיין, חבר מועצגה"ת וראש ישיבת 'תפארת ירושלים', רבי יוסף רוזנבלום ראש ישיבת 'שערי יושר' ניו יורק, רבי אליהו דב וכטפויגל ראש ישיבת 'זכרון משה' בסאות' פולסברג, ניו יורק, רבי שלמה מילר גאב"ד 'בית הוראה' לייקווד וראש כולל טורונטו, רבי ישראל בעלסקי ראש ישיבת 'תורה ודעת' ניו יורק ומחשובי הפוסקים בדורינו, רבי רפאל שור ראש ישיבת 'אמרי חיים' מונסי, רבי חיים עוזר גורליק ראש ישיבת 'ספרינג וואלי', ורבי אשר קלמנוביץ ראש ישיבת מיר - ארה"ב.

בשולי המכתב הוסיף הגר"א שכטר בכתב ידו: "ככל דיני השו”ע ששמרו. וכל ת"ח גדול שהיה בקי בש"ס מזרעים לטהרות ידע בעצמו שהיה מחויב להשמיע דעתו ומסורתו מרבותיו".פרסום מכתבם זה של גדולי ישראל בארה"ב התמהמה במשך זמן רב, לאחר לחצים מצידם של גורמים הקשורים לגראי"ל שטיינמן. גם במהלך השבועות האחרונים הסתובבו בין בתי הרבנים בארה"ב הג"ר חזקיהו מישקובסקי, הג"ר ברוך דב פוברסקי והג"ר אריה פינקל המקורבים לגראי"ל וניסו להפעיל את השפעתם על מנת שהמכתב לא יפורסם.

יודעי דבר מציינים שהיעדרות רבני הישיבה בלייקוווד מחתימה על המכתב הזה, נובעת אכן בעקבות מסע הלחצים, והחשש של ראשי הישיבה מפגיעה אפשרית של גורמים בהמשך החזקתה של הישיבה.

יצויין, שכבר עם תחילת הרדיפות כנגד ציבור בני התורה שלא הסכימו להכפיף עצמו לחצרות הרבנים בבני ברק, בחנוכה תשע"ד, תקף משגיח ישיבת לייקווד, הג"ר מתתיהו סלומון במהלך שיחה בהיכל הישיבה את הרדיפות הנוראיות והתנהגותם הנלוזה והמושחתת של אותם אנשים.

סיקור דבריו של הג"ר מתתיהו סלומון באותם ימים בעיתון 'הפלס'

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה