יום שבת, 7 ביוני 2014

שנתיים עברו: מה באמת קורה ביתד נאמן • המסמכים נחשפים

מה קרה בישיבה הסוערת והמוקלטת של העמותה שדנה במאזני 2012 – השנה בה נעשתה ההשתלטות של ההנהלה החדשה על העיתון • האם נעשה ניסיון להסתיר מעיני הציבור את הדו"ח הכספי? • עוד כמה נושאים מציקים שיעסיקו את שמעון גליק בהתייעצויותיו הדחופות עם ההנהלה החדשה של יתד נאמן • שורה של מסמכים בלעדיים שהגיעו לידי חדשות אברכים  התחקיר המלא - פרק א' בסדרה


תחקיר / ישראל קליין


 שמעון גליק, יו"ר הדירקטוריון
מצבו של העיתון 'יתד נאמן' יעסיק את הנגיד הנודע שמעון גליק במהלך ביקורו בישראל: כזכור, גליק הפך לפני כשנתיים כפטרון העתון ונבחר ליו"ר הדירקטוריון שלו. במסמכים משפטיים שהוגשו במסגרת ההתגוששות שבין ההנהלה הישנה לחדשה הצהיר המנכ"ל זליג אורלנסקי כי בזכות נדיבות לבו של שמעון גליק הוזרמו לחברה מיליוני שקלים כבר במהלך החודשים הראשונים שלאחר המהפך. ההזרמה הנדיבה נמשכת, ככל הנראה, כל עוד לא נראה שיפור דרמטי בהכנסותיו של העיתון, כאשר המחלוקת הסוערת ברחוב הליטאי מסרבת לשקוע.

הבעיות שיעסיקו את גליק לא יתמקדו רק בנסיבות הכספיות שלא השתפרו מאז החלה המלחמה המדממת עם הפלס. ההנהלה החדשה תצטרך לקבל גם החלטות דרמטיות הנוגעות לעמותה שנחשבת כבעלת המניות בחברה, ובשמה המלא "יתדות תשמ"ו להחדרת ערכי היהדות". עמותה זו עומדת בסכנת מחיקה, כפי שהצהירה בשעתו ההנהלה החדשה לביהמ"ש, ומאז לא הוסר האיום מעל ראשה. כך עולה משורת מסמכים בלעדיים שהגיעו לידי מערכת חדשות אברכים ע"י גורמים הקשורים לעיתון יתד נאמן (לא כל המסמכים אושרו עדיין לפרסום על ידי מקור המידע, כשיאושרו נפרסמם י.ק.) שהחליטו בכך לבטא את ההתמרמרות השוררת בשורות מערכת העיתון לאחרונה.


רשם העמותות מאיים לנקוט בהליכי פירוק של העמותה
כבר בתחילת השנה דרש רשם העמותות להציג בהקדם את הדו"חות הכספיים של השנים האחרונות. בשלב הראשון נקבע המועד של 15.10.2013 כמועד להגשת הדו"חות. במכתב מחודש תשרי הזהיר רשם העמותות, כי אם המסמכים לא יוגשו בתוך חודש ישקול צעדים כלפי העמותה כולל פתיחת הליכי פירוק!

ואכן, בחודש חשוון הוגשו הדו"חות הנדרשים של שנים קודמות, מלבד הדו"ח המסקרן ביותר של שנת 2012 – השנה בה התחולל המהפך בעיתון. במכתב שצירף עוה"ד ירון הרמן המייצג את העמותה, התחייב בפני משרדי הרשם כי "הדו"חות הכספייים והמילוליים לשנת 2012 בשלבי סיום ויועברו אליכם בהקדם האפשרי".
רשם העמותות מתריע - הדוחו"ת לא הגיעו

כחודש לאחר מכן מתריע הרשם, כי למרות התחייבות זו, הדו"ח לשנת 2012 עדיין לא הוגש. הרשם דרש במפגיע להגיש הדו"ח עם שורה של מסמכים נוספים עד ל-15 בינואר. אך הדו"ח הכספי של 2012 לא הגיע לתיק העמותה עד היום.
מתברר שהנהלת העמותה דווקא נקטה בעקבות פניית הרשם בצעד מהיר כדי לנסות ולאשר את המאזן של 2012, אלא שמסיבות בלתי ברורות מתעכבת הגשתו מזה כחמישה חודשים.

כשבוע לפני המועד האחרון להגשת הדו"ח הכספי, בתאריך 9 בינואר (ח' בשבט) הוזמנו חברי העמותה לאסיפה מיוחדת בביתו של הרב נתן זוכובסקי ברחוב נחמיה שבבני ברק. חברי העמותה נדרשו לאשר את המאזנים, אך ככל הידוע במהלך הישיבה התעוררו חילופי דברים קשים בין המשתתפים.
רשם העמותות קובע מועד סופי למסירת הדוחו"ת

אל המתח ששרר ממילא באותה ישיבה, התווספה נוכחותו של מכשיר הקלטה שהוצב בגלוי במרכז השולחן והנציח את הויכוחים שהתפתחו במקום, מתוך הנחה שהנושא עלול להגיע בשלב מסוים לבירור יסודי במשרדי רשם העמותות או בהליכים משפטיים אחרים.

כאמור הישיבה התכנסה כדי לאשר את המאזנים וככל הנראה עלו בה תמיהות קשות לגבי נתונים הכלולים בדו"ח של 2012, זאת בשל הגירעון שגדל ותפח באותה שנה, בעיקר במחצית השניה של שנת הכספים, לאחר המהפך בעתון והזעזועים שפקדו אותו.

חברי העמותה מוזמנים לאסיפה בביתו של חבר העמותה, הרב נתן זוכובסקי

בשלב מסוים גם עלו שאלות באשר לדרכי המימון ומקורות האשראי של החברה בעקבות החריגות הכספיות והגידול בגירעון. גורם המתמצא בנושא אמר כי הרישומים שנכללים במסמכי התאגיד בענין זה אפופים אי בהירות, בלשון המעטה.
כצפוי, בסופה של הישיבה אושר הדו"ח בזכות רוב הקולות האוטומטי השולט בעמותה, על אף מחאתם של המתנגדים שנותרו בעמדת מיעוט. אלא שלמרבה הפלא, במשך חמשת החודשים שחלפו מאז, עדיין לא נשלח הדו"ח של 2012 לתיק העמותה שבמשרדי רשם העמותות. זאת למרות שהדו"ח נדון ואושר באותה אסיפה.

רשם העמותות מזהיר - פעילות העמותה בניגוד להוראות החוק
לא ברור האם מסירת הדו"ח מתעכבת במכוון או בשגגה, אך בעוד זמן קצר כבר יחול המועד להגשת הדו"חות הכספיים של 2013, בעוד מתעכבת מסירתם של מאזני 2012. כל זאת, כאשר מזה כשנה מוזהרת העמותה מפני ההשלכות של עיכוב בהעברת מסמכים כחוק, כולל איום בנקיטת צעדים ע"י רשם העמותות, עד כדי פתיחת הליכי פירוק של העמותה.

אך בכך לא תמו צרותיה של עמותת יתדות. במכתב מיום כ"ד בכסלו תשע"ד מתריע משרד רשם העמותות מפני בעיות חוקיות קשות  בהפעלת העמותה, עקב העובדה שפעילותה היחידה מתבטאת בהחזקת מניות בחברה העסקית שמנהלת את 'יתד נאמן'. עו"ד שולי אבני-שוהם, מנהלת חטיבת דת ברשות התאגידים, מפרטת את הבעיות החוקיות הכרוכות בכך ומסכמת: "פעילות העמותה בדרך המתוארת על ידכם הינה בניגוד להוראות החוק". בסיום מכתבה היא דורשת מענה לשאלותיה, אך גם תשובה כזו לא הגיעה עד עצם היום הזה.

התביעה בה מואשם לבין בעיכוב מסירת הדוחו"ת
מי שנהנה בעקיפין מהמצב הסבוך הוא המנכ"ל המודח יעקב לבין, שההנהלה החדשה נאלצה להגיע עמו בחודש שעבר לפשרה על תשלום פיצויים גבוהים. מעיון בתיקי ביהמ"ש עולה כי אחת העילות המרכזיות שהציגה ההנהלה החדשה בתביעה שכנגד בקשת הפיצויים שלו היתה כי לבין אחראי לעיכובים בהגשת דו"חות כספיים לרשם העמותות, "ובכך גרם לכך שרשם העמותות רצה למחוק את העמותה, דבר שהיה גורם לנזקים רבים ועצומים, שהיו יכולים להוביל עד כדי סגירת העיתון על כל המשתמע מכך". ההנהלה החדשה הוסיפה, כי "בימים אלו העמותה פועלת על מנת לתקן הפגמים ולמנוע את מחיקת העמותה" וכי הדבר עולה לה כספים רבים. כמובן שטענה זו היתה הופכת לחסרת משמעות באם עורכי דינו של לבין היו מבקשים מביהמ"ש לבדוק האם ההנהלה החדשה נאה דורשת ונאה מקיימת. היינו האם ההנהלה החדשה באמת ניצלה את הזמן הרב שהיה לה כדי להעביר מסמכים בזמן ולשכנע את הרשם להימנע ממחיקת העמותה. למעשה, העדיפה ההנהלה להגיע להסדר פשרה שמנע את העימותים וההתבזות בביהמ"ש.
  
מנהל מוסד עמו שוחחנו אומר, כי באמת ישנה סיבה לדאגה מפני ההשלכות של אי העברת הדיווחים. רשם העמותות מקשיח בשנים האחרונות את גישתו כלפי עמותות שאינן עומדות בדרישות הפורמאליות של החוק.

ומה אומרים בעמותה: האם המשמעות היא שהעמותה חיה על זמן שאול? - התשובה שנאמרת ע"י אחד הגורמים בעמותה בחיוך מריר וצופן סוד היא: "אינני יודע האם העמותה חיה על זמן שאול או על יד שאול". סתם ולא פירש.


תגובות, הערות, הארות, 
או כל חומר חדש בעניין, ניתן לשלוח לכותב הידיעה, בכתובת מייל
klein.avrehim@gmail.com

3 תגובות:

  1. מחכים כבר לפרק ב' - סיקרנתם אותנו.

    השבמחק
  2. מה יש במאזנים של 2012, שביתד כל כך חוששים לחשוף אותו ?

    השבמחק
  3. מעניין מאד

    השבמחק