יום שישי, 6 ביוני 2014

בית הגראי"ל: מרן לא חלק על חובת הציפיה למשיח

משה יהודה שניידר, החברותא האישי של הגראי"ל ונאמן ביתו מגיב לראשונה להקלט השעוררה סערה ציבורית נרחבת, בה נשמע הגראי"ל אומר כי בלתי אפשרי לחכות לביאת המשיח • מפרסמי ההקלטה הם יורשי גיהנום ומרימי יד בתורת משה • הועד למען כבוד רבותינו ואליהו פרייליך קיבלו הסכמה מלאה מהגראי"ל והגר"ח, ופועלים לשם שמים ללא לאות

תגובה ראשונה מבית הגראי"ל שטיינמן להקלטה בה הוא נשמע אומר שבלתי אפשרי לחכות לביאת המשיח: בניסוח מתפתל במיוחד מנסה נאמן ביתו והחברותא האישי של מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א לסלף את דבריו, ולטעון כי לא אמר שלא שייך לקיים את חובת הציפיה למשיח ואף אחד לא מקיים זאת, אלא רק ש"היות שהוא דבר שאין הציבור יכול לעמוד בו", הרי ש"למה לדבר על דברים שקשה כ"כ לקיימם, בטרם קיימנו את הדברים שבידינו לקיים"..

הפשקווילים שהופצו בערב חג השבועות
בעלון בשם 'פרי חיים' שהוא מפרסם על בסיס קבוע, הנושא את הכותרת "מרבינו מרן בעל איילת השחר שליט"א", מנסה משה יהודה שניידר- החברותא האישי של הגראי"ל ומי שנטל בעצמו חלק בשיחה המדוברת בין הגראי"ל לגרמ"צ ברגמן שליט"א על ביאת המשיח- להקהות את חודם של הדברים, שהתפרסמו בהקלטה וגררו סערה ציבורית נרחבת. כך למשל התפרסמו בחוצות הערים החרדיות בחג השבועות האחרון פשקווילים תקיפים נגד הגראי"ל בעקבות אמירתו השנויה במחלוקת בנושא ביאת המשיח.

השיחה המדוברת התקיימה בחג הפסח האחרון במעונו של הגראי"ל, בעת ביקורו של הגרמ"צ ברגמן בבית ברחוב חזון איש בבני ברק, כששניידר עצמו עומד בין הגאונים שליט"א ונוטל חלק פעיל בשיחתם. הקלטת השיחה, כמו גם התמליל המלא של הדברים, פורסמו בחדשות אברכים בשבוע שעבר, והופצו גם ברשתות החברתיות, במיילים ובפורומים שונים, אולם שניידר מנסה לתת גירסה אחרת לשיחת הגראי"ל והגרמ"צ.

וכך מתאר שניידר בעלונו (צילום העלון המלא כאן למטה) את השתלשלות הפרשה, שזכתה כבר בחלק מכלי התקשורת לכינוי 'סערת המשיח': "לאחרונה הי' גאון אחד מזקני הדור שליט"א אצל רבינו והרחיב בדבר שכל מי שאינו מצפה למשיח בכל עת, הרי הוא כופר רח"ל.

ואמר לו רבינו: 'היות שהוא דבר שאין הציבור יכול לעמוד בו, ורק יחידים ממש זכו לדרגה זו, כמו שמספרים על החפץ חיים זצוק"ל. למה לדבר על דברים שקשה כ"כ לקיימם, בטרם קיימנו את הדברים שבידינו לקיים. וכן העיר לו רבינו דלמ"ד בגמ' שכבר היה משיח, וכי נאמר ח"ו שהאמורא הוא ח"ו... וכל השומע את הדברים במקורם, רואה שלא דן רבינו לחלוק על זה, רק העיר לו דיש לנו מתחילה לראות האיך לקיים מה שאנחנו יכולים לקיים'".

בשלב זה, לדברי שניידר, "אותם 'שומרי המסורת...' קפצו מיד ממאורתם עם שאר ריקני וליצני הדור וסילפו את הדברים.. וזעקו י"ג עיקרים, י"ג עיקרים... וכי דובר ח"ו לחסר מי"ג עיקרים, אלא אמר רבינו דפרט זה שאין כמעט אחד שזוכה לקיים, אין לנו להרחיב הדברים עליו, טרם זכינו לקיים את המפורש, ומה שבידינו לקיים".

שניידר (במרכז) עם הגראי"ל והגרמ"צ בפסח האחרון
שניידר אינו מסתפק בדברים אלו, ופותח מיד במתקפה חזיתית כנגד מפרסמי ההקלטה מעוררת הסערה בכלי התקשורת: "ואשאלה אותם, למה מדבר המפורש בגמ' שאין לו חלק לעולם הבא, אינם נזהרים מלעבור על זה? וירמסו יום יום שעה שעה, ואף דבר המפורש בשו"ע שנקרא "מרים יד מתורת משה" איננו קיים אצלם.. ורק עיקר זה פתאום מעניין אותם? וכהנה הרבה דברי הבל ורעות רוח, אשר מתעסקים בהם אותם יורשי גיהנום רח"ל.. ומה לנו ולדבריהם ההבלים".

בפתח דבריו מנסה חברותת הגראי"ל לספק הסבר מדוע נזקק לפרשה: "אי"ז סוד שגם בדורינו עיקבתא דמשיחא, אשר חוצפא יסגי... ישנם אנשים המתלבשים באיצטלא של ... אך כל חפצם ומעוזם לחפש ביקורת רח"ל, על זקני הדור מנחילי התורה ומעתיקי השמועה.

וכל פעם מוצאים "מציאה... חדשה" הערה או ביקורת על דבריו או הנהגתו של אחד מקדושי עליון בדור, ומקשקשים עם זה כאיסתרא בלגינא... בראש חוצות... ה' ישמרנו מהם ומהמונם.

והאמת אומר שמן הראוי היה שלא להתייחס לדבריהם כלל וכלל, ובושה היא לכל בר דעת להתעסק בדברי הבל וניצוח.. אך מה אעשה ורבו עלי דברי תלמידי חכמים ויקרים שצריך להוציא האמת לאור. ובעזרתו ית"ש אקוה שלא אכשל".

יצויין, כי שניידר עורר כותרות בעבר כאשר הוקלט בהתבטאות חריפה במיוחד כנגד ראשי ישיבות סלבודקה ויד אהרן, הגרמ"ה הירש והגר"י אייכנשטיין, עליהם טען כי הם "סטרא אחרא" לאחר שאמרו כי אין חובה לעזוב את ישיבת חדרה בעיצומו של מאבק החצרות בבני ברק נגדה.

גם הפעם, כשהוא מקדיש כמעט את כל עלונו לנושא הקלטתו מעוררת הסערה של הגראי"ל, לא זונח שניידר את המאבק באנשים המזוהים עם הזרם הירושלמי בציבור הליטאי, ומעניק גיבוי נדיר ל'ועד למען כבוד רבותינו' ולעומד בראשו אליהו פרייליך, על רקע המאבק חסר הפשרות שהם מנהלים לאחרונה נגד ישיבות קטנות בירושלים שסירבו להזדהות באופן ברור עם החצרות בבני ברק. מאבק שספג לאחרונה ביקורת חריפה מכיוונים שונים.

וכך הוא כותב: "ולסיום אביא מה ששמעתי מתלמיד חכם מופלג שהתקשרו אל ביתו הורים מירושלים, לאחר שראו מה עולל להם אי ציותם לגדולי הדור שליט"א, - בפרט לאחרונה כשנתגלה קלונם של אותם ישיבות המחנכות נגד גדולי ישראל, ע"י "הועד למען כבוד רבותינו" הפועל לשם שמים בלא ליאות, וקיבל הסכמה מליאה מרבינו מרן ראש הישיבה שליט"א וממרן שר התורה שליט"א, אשרי חלקו של העומד בראש, הרב הצדיק ר' אלי' פרויליך שליט"א, ישלם לו ה' פעלו ותהי משכורתו שלימה מעם ה', שזכה להרבות כבוד שמים בעולם, ולהציל נשמות נקיות מרדת שחת... – ואמרו אילו היינו יודעים להיכן אנחנו נגיע, היינו שומעים מתחילה לרבותינו מנהיגי הדור שליט"א".

עלונו האחרון של שניידראין תגובות:

הוסף רשומת תגובה