יום שישי, 16 במאי 2014

הגראי"ל שטיינמן: ממשלת ישראל הם המן ועמלק של ימינו, יש לקחת סכינים ולהורגם

יש לקחת סכינים. מרן הגראי"ל
הג"ר ניסן קפלן, מחשובי מגידי השיעורים בישיבת מיר בירושלים, הנחשב לפופולרי במיוחד בקרב היהדות החרדית בארה"ב ובקהילה האמריקאית בארץ, סיפר בשיעור שמסר לאחרונה בשפה האנגלית, שהקלטתו הגיעה לידי חדשות אברכים, כי שמע ממרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א אמירה חריפה במיוחד כנגד ממשלת ישראל, המעלה את המאבק בין הציבור החרדי למדינה לרף חדש, לפיה חברי הממשלה בירושלים הם המן ועמלק של דורנו, וכי יש לקחת סכין ולהורגם.

לטענת הרב קפלן, הוסיף מרן שליט"א שהסיבה היחידה שאיננו מורה לעשות כך בפועל היא העובדה שלא ידוע לו עדיין על גנרל שיכול לנהל את המלחמה הזו, אך אם היה מוצא את הגנרל המתאים- "היינו יוצאים החוצה עם סכינים".

וכך זה נשמע (בהקלטה המצורפת למטה בדקה 36:50) בתרגום ישיר: "בשבת שוחחתי עם ילדיי, ואמרתי שהרב שטיינמן אמר שלמעשה יש לנו כיום המן ועמלק- כל הממשלה הזו- ובאמת הדרך היא לקחת סכינים ולהרוג אותם, בדיוק כמו אצל היוונים. זה מה שהרב שטיינמן אמר. צריך לקחת חרב ולהרוג אותם."


הרב ניסן קפלן מוסר שיעור
"אז למה אנחנו לא עושים זאת? בגלל, הוא אמר, אני לא יודע עדיין מי הוא הגנרל שיכול לנהל את המלחמה. אבל אם הייתי יודע מיהו הגנרל, היינו יוצאים החוצה עם סכינים. זה מה שהרב שטיינמן אמר, זה מלחמה להעביר על הדת."

"הסברתי את זה לילדיי, והם אמרו לי נו, אולי אתה תהיה הגנרל (הקהל צוחק). ואז, באמצע הסעודה, ילדי בן ה-6 אומר לי: אבא, אין לנו חרבות בבית. אמרתי לו לא כתוב דווקא חרב, אולי גם פטיש טוב. הייתי מאוד מרוצה, נתתי לו נשיקה."

"אז, יום אחד אני נכנס למונית, ואני מספר את הסיפור לנהג המונית. אתם יודעים, אני כל כך גאה בבני שחיפש את החרב להרוג את כל שרי הממשלה הללו. הוא אמר לי אתה נשמע כמו הערבים, הם גם מלמדים את הילדים ג'יהאד, להרוג את עצמם. מה מבדיל בינך לערבים?...."

5 תגובות:

 1. לומר דברים שכאלה בשם הרב שטיינמן שליט"א כמוהו שחב"דניק יכריז כי המשיח זה הרב ש"ך או הגר"א.

  קודם שיוכיח כי דברים שכאלו אכן נאמרו או שכך הרב קפלן מפרש דברים שנאמרו במשמעות שונה לחלוטין

  השבמחק
 2. הזוי, לא מאמין שהוא אמר את זה באמת.

  השבמחק
 3. נגיד שהוא אמר זאת ונגיד שאני מסכים ---האם הוא בעד להרוג את אלו שתמכו בהסכם אוסלו שבגינו נרצחו 1600 יהודים??? האם הוא בעד להרוג את מפלגת אגודת-ישראל שגירשו תמורת כסף יהודים מביתם???? האם הוא בעד להרוג את אלה שמחריבים את גבעת אסף או מעלה רחבעם??? הייתי שמח לדעת מהי האינדיקציה להיקרא עמלק לפי דעת כבוד הרב !!!!

  השבמחק
 4. תגובה זו הוסרה על ידי המחבר.

  השבמחק
 5. הרב שטינמן אמר או שלא אמר. זה לא משנה את האמת, שזוהי דעת תורה. ולכן כדאי מאד להניח שאמר, שהרי שומה עלינו לקבל שהוא האורים והתומים בדורנו זה, אשר אליו ישמעון רוב מנין ובנין הסרים למוצא פיו. ואכן, דבריו מכוונים מילה במילה לדברי החפץ חיים ור' אלחנן וסרמן תלמידו, אשר מפיהם אנו חיים.
  ואלו דברי רבי אלחנן וסרמן בקובץ מאמרים ואגרות ח"א עמ' רסד: "שמעתי מפה קדוש בעל החפץ חיים ז"ל בזה הלשון (מאידיש): "יהודים שגו, בשעה שהתחילו גזרות הייבסקצקים (יהודים קומוניסטים שמונו במיוחד כדי לשרש את היהדות מישראל), היו היהודים חייבים לצאת נגדם למלחמה במסירות נפש. אמת, יהודים רבים היו נהרגים, אולם כחו של השטן היה נחלש. אולם כאשר לא נמצא מי שימסור את נפשו במלחמה, נתחזקו הייבסקצקים". ממשיך ר' אלחנן: "ולפי זה, בימינו אשר זרע עמלק מתגברים מאד אצלנו, והדבר ברור שהוא מעשה שטן, העצה האמיתית היא להלחם נגדם בזרוע ממש, במסירת נפש להריגה. אבל כמדומה כי לפי המצב כעת קשה לקיים העצה הזאת בפועל, כי כל מלחמה דורשת שרי צבא לעמוד בראש העם להורותם איך להתנהג. ואנחנו יתומים נותרנו כי אנשי אמנה אבדו, ופסו העומדים במסירות נפש".
  במה אנחנו שונים מן הערבים? הם יוצאים לכפות את דתם ולהרוג כל אדם ברחבי העולם שאינו מודה בנביאם. האיסלם חותר לדומינציה גלובלית. רוצחים באכזריות חפים מפשע ללא אבחנה, וללא מטרה. ובארצנו, אינם נאבקים על אדמה, כי אם להשמידנו. שונאים הם אותנו יותר מאשר אוהבים את חייהם.
  ואילו אנו? אנו עשוקים ורצוצים דווים דחופים וסחופים, ואין עולה בדעתנו להתקומם על כך כלל. אך כאשר באים אנשי חמס לגזול מאיתנו את רוח אפינו, תורתנו, אשר אין אומתנו אומה אלא בתורתה, ואשר "לולא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי", לא נחשה!
  אנחנו נקום לעמוד על נפשינו בפני אנשי זדון שכופים עלינו את השקפת עולמם, ומבקשים לעקור אותנו ממקור חיותנו, מבלי שאורח חיינו נוגע להם כל עיקר ומבלי שגמלנו עמם רעה. אנו מתקוממים נגד אחינו שונאינו חינם, מנדינו, נגד טוטאליטריזם, פאשיזם וכפיה חילונית. מתאמצים להסיתנו לעזוב את התורה ולסור מאחורי השם, אם בפתויים ואם בגזרות. גדול המחטיאו יותר מן ההורגו, והבא להרגך, השכם להרגו! אנו פועלים מתוך הגנה עצמית, איננו חפצים להרים יד על איש, אך כל יצור אנוש מכיר בזכותו של אדם להתגונן נגד הקמים עליו. אם ירצו, יכולים הם אך להניח לנו לנפשנו, ולא תאונה אליהם רעה.
  אך, והיה, אם לא יחדלו מרדיפותיהם, היו תהיה בארץ הזאת מלחמה אמיתית, של שפיכות דמים וחרב איש ברעהו.
  אנשי דמים ומרמה, רודפינו ומסיתנו הן בממשלה ובצבא, כמו שקד, לפיד ובנט אשר מנסים להרוג אותנו רוחנית, אולי יותר מתוך בורות מאשר זדון. והן משתפי הפעולה הגרועים ביותר מתוך עצמנו ובשרינו, אשר מבינים היטב את חומרת מעשיהם. מוסרים אותנו ביד מבקשי נפשינו, וחושפים בפניהם את כל חולשותינו, ומסיתים מעל גבי עיתונים להזנחת התורה ולהתכופפות למשטר הציוני. עליהם נאמר מורידין ולא מעלים, ואין טוענים למסית! הן עסקנים, הן כתבים, הן ראשי ישיבות שהם גייס חמישי, והן סתם בעלי אגרופים ובעלי ממון המשתררים על הציבור ומטילים חיתתם בארץ חיים. את כל אלה שלומי אמוני ישראל יהגו מן המסילה.
  איננו מאיימים לפגוע בשום אדם כגמול על מעשיו, אך יבוא יום שכל אדם, יהי אשר יהי, אשר יבחר להציב עצמו כחיץ בינינו לבין אבינו שבשמים ותורתו, בקומינו לעמוד על נפשינו - יומת!
  אלו אינם רעיונות קיצוניים, אלא אמת פשוטה שלפנים היתה ברורה ומובנת מאליה לכל אדם מישראל. אין שום ממשלה ושום אדם אשר בכחו ליטול מאיתנו את חיינו ואורך ימינו.
  אם יגיעו הדברים לידי כך, בדם נגאל את חירותנו הרוחנית, כי כך נאה לנו. ויכול נוכל להם! רבים ביד מעטים טמאים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתיך!

  השבמחק