יום חמישי, 27 בפברואר 2014

מתארנים להפגנה I המאבק מאחורי הקלעים על מכתב המועצות; המסמך המלא

מרנן ורבנן גדולי ישראל חברי מועצות גדולי וחכמי התורה יצאו היום במכתב משותף לקראת "עצרת המיליון" שתיערך ביום א' בכניסה לירושלים  • הבוקר בעיתון 'הפלס' מתעלמים בעקבות החשש לשינוי יעדי העצרת • הפגנה חילונית בתל אביב בהזדהות עם המוחים בירושלים • אגודת הסטונדטים ב"קרית אונו" הודיעה על השבתת הלימודים ביום א' בעקבות העצרת • גם רבני הדלי"ם קוראים להצטרף לעצרת • אגף התנועה מבקש שלא להגיע לעיר ברכבים החל משעה 12 • וגם: הלוגו הרשמי של העצרת"אליכם, אחינו כל בית ישראל: קראו אל ד' בחזקה, והן א-ל כביר לא ימאס תפילת רבים", פותחים גדולי ישראל את קריאתם המשותפת לקראת "עצרת המיליון" ביום ראשון הקרוב בכניסה לירושלים.

"נסערים ונרעשים מפני חילול שם שמים ברבים, מאותה כוונת-זדון שלטונית בראשות ראש הממשלה למנוע מלומדי תורה ללמוד בישיבות, לגייסם בכח לצבא, ולאיים על אלו שלא יעשו כן, שיידונו כעבריינים בעונשי כלא ומאסר", כותבים גדולי ישראל באשר להחלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו להחיל עונש מאסר על לומדי התורה.

"אף שבטוחים אנו שנצח ישראל לא ישקר", ממשיכים גדולי ישראל במכתבם, "ותלמידי הישיבות והכוללים לא יתגייסו לצבא, לא ייכנעו לפיתויים ועונשים, ולא ישתפו פעולה עם תוכניות הצבא במרכז מיון חרדי ושאר תוכניותיהם. אלא יעמדו איתן על משמרתם להגות בתורתנו הקדושה יומם ולילה. אך בראותנו כבלע את הקודש, בניסיונות בלתי פוסקים של הממשלה והעומד בראשה, לעקור ולקעקע את לימוד התורה, ואת יסודות הדת והאמונה בכל העניינים הנוגעים ליהדות, בכל הדרכים העומדים לרשותם ובראשם הגיוס בכפיה, אנו רואים בדברים אלו הכרזת השלטון על מרד במלכות שמים ועל מלחמת דת, כפי שנעשו ע"י משטרים אפלים בתולדות ההיסטוריה"..

"לעת כזאת אנו קוראים בקול גדול: "עת צרה היא ליעקב", ואנו חפצים לעשות הכל כדי ש"ממנה יוושע". וכבר אמרו חכמינו ז"ל, שתולעת יעקב – אין כוחה אלא בפה, וזו אומנות אבותינו אשר בידינו, בה אחזנו בכל הגלויות ובה נאחוז גם לעת הזו, מול גזירות קשות ואיומות", כותבים גדולי ישראל.

גדולי ישראל ממשיכים וקוראים לכלל הציבור, אנשים וטף, ונשים כפי יכולתן, להשתתף בעצרת: "ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים" – ואשר על כן,  הננו קוראים לאחינו כל בית ישראל בכל מקומות מושבותיהם לאחוז באומנות אבותינו בידיהם לקדש שם שמים ולקרוא אל ד' בחוזקה – לחלות ולחנן פני אבינו שבשמים לרחם עלינו כאב על בנים – ולהשתתף כולם כאחד יחד, אנשים וטף, ונשים שביכולתן להשתתף - בעצרת תפילה קדוש שם שמים ומחאה המונית - באופן הראוי לציבור יראי ה', מבלי להיגרר להתגרויות - אשר תתקיים אי"ה במקהלות רבבות עמך בית ישראל, ביום ראשון, ראש חודש אדר שני תשע"ד, בשעה 4 אחר הצהריים במבואות הכניסה לעיה"ק ירושלים ת"ו".

"והשי"ת ישמע שוועתנו ויקבל תפילותינו לרחמים ולרצון, ויחיש לגאלנו ולהוציאנו מצרה לרווחה ומאפילה לאור גדול בב"א", מסיימים גדולי ישראל את מכבתם המשותף.

על החתום, מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, מועצת גדולי התורה של דגל התורה ומועצת חכמי התורה של ש"ס.

יצויין שניסוח המכתב לא הגיע בקלות, אנשי דגל התורה בהכוונתו של מרן הגראי"ל שטיינמן היו מעוניינים שנוסח המכתב ובכלל ייעוד העצרת יהיה יותר כוללני ויתיחס ל"גזירות כנגד הדת בארה"ק", בעקבות כך ולאור היוזמה לשינוי יעדי העצרת, עיתון 'הפלס' בהוראת מרן הגר"ש אויערבאך התעלם הבוקר מאיזכור העצרת, בשונה משאר היומונים.

אנשי אגו"י שנודע להם על התעקשותו של מרן הגר"ש אויערבאך, הודיעו לאנשי דגל התורה שאינם מסכימים לנוסח המוצע ולרעיון לשנות את ייעוד העצרת למשהו כוללני.

בתוך כך הולכות ונשלמות ההכנות הלוגיסטיות לקראת עצרת הענק. אמש התקיימה ישיבה מיוחדת של כל ראשי ועדת ההיגוי מסיעות דגל התורה, אגודת ישראל וש"ס בה הוכרע כי לא תהיה בימת כבוד לרבנים בשל הקושי שבדבר וכי כל אדמו"ר, ראש ישיבה ורב יעמוד בקהל יחד עם תלמידיו וקהל עדתו, כשבימת תפילה מיוחדת תמוקם בסמוך לבנייני האומה.

מזכירי המועצות בבית הגראי"ל שטיינמן
בצהריים נכנסו שלושת מזכירי המועצות, הרב אברהם רובינשטיין הרב מרדכי שטרן והרב אמיר קריספל למעונו של מרן הגראי"ל שטיינמן ועדכנו אותו באריכות בכל תוכן וסדרי העצרת. בין השאר ביקשו לשמוע מהגראי"ל האם אפשר לומר סליחות בר"ח. הגראי"ל אמר, כי הדבר לא ברור בהלכה ושלח אותם לשאול את מרן הגר"ש וואזנר.

גם החילונים מפגינים

בתוך כך, קבוצת פעילים חילונים הודיעה כי היא תקיים הפגנת הזדהות עם המוחים החרדים בירושלים, את ההפגנה הם יקיימו בתל אביב מול הקריה ומגדלי עזריאלי, בהודעתם כתבו: "ביום ראשון ה-2 למרץ תצא הקהילה החרדית להפגנת ענק בירושלים נגד הגיוס הכפוי לצבא".

"במקביל - נצא אנו להפגין מול קריית הממשלה בת"א את תמיכתנו במאבק החרדי לחירות רוחנית עפ"י אמונתם - הדת היהודית".

"אנו תומכות/ים ומצטרפות/ים לאי הציות האזרחי של העדה החרדית המסרבת לציית לחוקים אנטי דמוקרטים השוללים את זכויותיהם וחירותם ומנוגדים לאמונתם".

אין לימודים בקרית אונו

גם אגודת הסטונדטים בקריה האקדמית אונו, הודיעו שלאור עצרת התפילה שהוכרזה על ידי כל גדולי ישראל, בעקבות חוג הגיוס הודיעו על השבתת הלימודים ביום ראשון החל מהשעה 13:00 בצהריים.

עדכוני תנועה ביום א'

כוחות רבים של אגף התנועה יתפרסו בצירים המובילים לירושלים וייתנו מענה למשתמשי הדרך.

נוכח העומסים הכבדים הצפויים להיות בצירים המובילים לעיר, אגף התנועה מבקש מציבור הנהגים להימנע מלהגיע לירושלים החל מהשעה 12:00 ועד לגמר העצרת.

על משתתפי העצרת להגיע בתחבורה ציבורית ובאוטובוסים בלבד. לאור העומסים הצפויים, מומלץ למשתתפים להקדים הגעתם.

החל משעה 12:30 לא תותר נסיעת כלי רכב כבד בכביש 1 לכיוון ירושלים, למעט תחבורה ציבורית, אוטובוסים ומוניות. תנועת כלי רכב כבד תופנה לכביש 443.

החל משעה 13:45 לא תתאפשר נסיעת רכבים פרטיים בכביש 1 מזרחה, החל ממחלף בן שמן.

נהגים בעלי רכב פרטי, תושבי האזור, יופנו לכביש 395, דרך רמת רזיאל לעין כרם.

ציבור הנהגים מתבקש לגלות סבלנות ולהישמע להנחיות השוטרים.

יש לזכור שבסופו של דבר המטרה היא, לתת שירות הן למשתמשי הדרך והן לבאי העצרת.

מוקד אגף התנועה יזרים לציבור מידע ועדכונים שוטפים באשר למצב הכבישים ולפיכך, מומלץ להיות קשובים לאמצעי התקשורת.

אגד ממליץ לנוסעים להתעדכן במרכז שירות הלקוחות הטלפוני 8787* או בשירות SMS 2800 ובאתר האינטרנט ודפי הפייסבוק של אגד.

מבחינת הרכב הקלה, מסתמן, כי ביום ראשון החל מהשעה 12:00-13:00 ועד לסביבות השעה 22:00 הרכבת תפעל בשירות מקוצר ותעניק שירות לנוסעים בין התחנות חיל האוויר ושער שכם. אין שירות בין הר הרצל לכיכר ספרא/שער שכם.

לוגו העצרת נחשף

על מנת לשדר מסר אחיד וקליט לכלי התקשורת בעולם שיסקרו את האירוע, במשרד הפרסום קלמן V שקדו בימים האחרונים על לוגו, הרעיון של הלוגו הוא שהתורה היא מעל הכל, ושום גזירה לא תוכל לעמוד מולה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה