יום שבת, 5 באפריל 2014

הגר"מ שטרנבוך: רק אם נתחזק בתורה המשיח יבוא

בשיחה שמסר ראב"ד בד"צ העדה החרדית הגר"מ שטרנבוך בפורים, אמר "כי לפי המסורת שיש בידינו מהגר"א כיבוש קרים על ידי רוסיה זהו סימן מובהק לפעמי משיח". ו"מהי ההגדרה של 'פעמי משיח'? אין אנו יודעים בדיוק מהי הכוונה 'פעמי', אך אולי זהו מלשון פעמון, והכוונה היא שהאירועים מעוררים אותנו להתכונן לביאת המשיח".

תפילתם של אלו המדברים סרה בגדולי הדור אינה נשמעת, הגר"מ שטרנבוך
כעת בשיחה שמסר לרגל סוף הזמן בישיבה הגדולה ברמות שבראשותו, הביא הראב"ד סימוכין לדברים: "מקובל מהגר"א ש"כאשר רוסיה מתגברת אז הטומאה מתגברת", והסביר הגר"א שקליפת רוסיה היא "דוביאל" שירשו את קליפת פרס, וכיון שהם גם נוצרים יוונים, ממילא מעורב בהם קליפת יוון עם אדום.

"וכמו כן בעל 'בנין עולם', ר' יצחק אייזיק חבר, תלמידו של הגר"ח מוואלזי'ן זצ"ל, אמר קודם פטירתו לתלמידו רבי דוד לוריא זצ"ל, ש'אם הרוסים יכבשו את כל העיר קרים (ובמיוחד את המבצר קראטש) יש לצפות כבר לרגלי משיח'. גם הגרש"ז ריגער זצ"ל, אב"ד בריסק, אמר שמקובל בידו מתלמידי הגר"א בשם הגר"א ש'מלכות רוסיה תתחזק קודם ביאת משיח והאומות יפחדו מהם'.

"מקובל גם הגר"ח מוואלזי'ן זצ"ל שהיה מודאג מהמלחמה של רוסיה, ושלח את בן אחותו רבי יצחק זאב מקובנא לסבא קדישא מרוזי'ן זצ"ל לבקשו שיפעל על ידי הקשרים שהיו לו עם ראשי רוסיה (האדמירל הראשי בים השחור ועוד שניים מבוני הצי בים השחור) לשמוע מה המצב במלחמת רוסיה, וענה לו הסבא מרוז'ין 'אני מסכים לכך שרוסיה היא קליפה גרועה', והוסיף לו עוד שזקנו רבי אברהם המלאך שנא את הרוסים בתכלית, ואף סבר שהתגברות הרוסים היא סימן שהמשיח מתגבר".

"וכן הגר"ח מבריסק זצ"ל ראה ברוסים שזהו הקליפה שמתגברת לפני משיח, אולם הוסיף הגר"ח עוד, שהדבר תלוי בנו, שרק אם אנו נתעורר ונתחזק בתורה ויראת ה' טהורה אז יחיש הקב"ה לגאלנו בעת רצון זו לביאת המשיח, אבל אם לא נתעורר, אז ח"ו נפסיד את העת את העת רצון ושעת הכושר, ונצטרך לעבור חבלי משיח".

"רואים", אמר הראב"ד, "שכיבוש קרים היא קריאה לנו משמים שזהו שעת הכושר לפעול עתה לביאת משיח על ידי התעוררות והתחזקות בתורה".

בתחילת הדברים התיחס הראב"ד לעוון לשון הרע ובפרט במקרים בהם מדברים סרה בגדולי הדור, כשהוא קובע כי תפילתם של המדברים סרה - אינה נשמעת. "על מה נתחייבו כל גאוני וצדיקי הדורות בעונש כזה שירבו לדבר עליהם לשון הרע" שאל הראב"ד ואמר כי הדבר בא בכדי להרבות את זכותם, וכי עבור אותם צדיקים לא מדובר בעונש.

בסיום דבריו התייחס הראב"ד לכך שמאות אברכים בני תורה שנשארו בלא כוללים עם תחילת זמן הקיץ הבעל"ט. "והנה מדברים כעת על גזירת גיוס, אבל יש עתה סכנה נוראה יותר שמדאיגה אותי מאוד, שמאות אברכים שלמדו עד עתה בכוללים בהתמדה, נותרו עתה בלא כולל לזמן הבא - לאחר שבכמה מקומות צמצמו את מסגרת הכולל מכמה טעמים, ונשארו אברכים תלמידי חכמים העוסקים בתורה יומם ולילה בלא פרנסה, ועל ידי זה כח התורה נחלש רח"ל.

"וזו סכנה גדולה, שאין עוסקים כאן על חלשים הנופלים מהדרך וכמו בגזירת הגיוס, אלא החשש הוא ממש על תלמידי חכמים העוסקים בתורה יומם ולילה, שבמצב הזה שאין להם מקור פרנסה אינם יכולים להמשיך בלימודם, ואני מצטער מאוד מזה ואין לי מזה מנוחה כלל לא ביום ולא בלילה, והדבר טורד אף את שנתי מעלי, וירחם ה' ויושיע.

"ומה עוד שהדבר אף מעכב את ביאת המשיח, ומגביר את כח עמלק, שכאשר ישראל רפים ידיהם מן התורה אז כח עמלק מתגבר בעולם, ובעת הזאת שעולם התורה זקוק לחיזוק גם כאן בארץ ישראל וגם בחוץ לארץ, אזי אין לנו אלא להתפלל ולקוות לאבינו שבשמים שירחם עלינו בעת צרה זו".אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה