יום שישי, 27 ביוני 2014

שנתיים עברו: הגר"ש אויערבאך במכתב תמיכה בעיתון 'הפלס'

מכתב תמיכה מהגר"ש אויערבאך, מתפרסם הבוקר בעיתון 'הפלס' המחולק למנויים ובהפצה רוויה בירושלים • "מרבה כבוד שמים"

התמיכה הפומבית הקודמת של הגר"ש בעיתון 'הפלס'
שנתיים אחרי שהוקם העיתון, מתפרסם הבוקר באוזן שמאל של היומון מכתב תמיכה מהגר"ש אויערבאך, עד כה נמנע הגר"ש אויערבך מלכתוב מכתב תמיכה פומבי בעיתון מלבד מכתב אותו כתב שלושת ימים לפני הבחירות עבור מפלגת 'בני תורה' שרצה בבני ברק ירושלים ומודיעין עילית.

במכתבו כותב הגר"ש: "הנני בזה לחזק ולהיות נטפל לידי עושי מצוה רבה עד למאוד העושים ומעשים למען בטאון עולם התורה "הפלס" המרבה כבוד שמים ועומד על משמר התורה והיהדות".

"ועתה קמו בס"ד אברכים תלמידי חכמים יראים ואנשי חיל לעמוד לימין הבטאון להבטיח קיומו וביסוסו בעז"ה באשר הוא יסודה וקיומה של תורה והרבה גופי תורה תלויים בו, וכל העושים והמעשים התומכים והועזרים יתברכו בכל הברכות האמורות בתורה, הם ולכל אשר להם בזה ובבא".

את מכתבו מסיים הגר"ש למען האמת והשלום - שמואל בלאאמו"ר גאון ישראל מוה"ר שלמה זלמן זללה"ה אויערבך.

ביום הראשון להקמת העיתון פורסמה תמונה בעמוד הראשון, בה נראו העורך נ.ז. גרוסמן סגנו ישעיהו ויין והמנכ"ל יעקב לבין בביתו של הגר"ש, כאשר על השולחן מונח הלוגו של העיתון החדש - הפלס.

פעם נוספת בה הביע תמיכה בעיתון הייתה בכינוס שנערך באולמי תמיר בחורף האחרון שם הזכיר את העיתון ואמר שכל דבר שנכתב בו נבדק על ידי הועדה הרוחנית בצורה מדוקדקת.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה