יום שישי, 6 ביוני 2014

אחד מגדולי התלמידי חכמים בירושלים: "המחלוקת הליטאית תגרום לשואה נוספת"

"תבערת אש המחלוקת בתוך ציבור החרדים והיראים, ותגעש ותרעש הארץ עד אשר נפלגה הארץ .. והקב"ה מאריך אפיה וגבי דיליה, הפנקס פתוח והיד רושמת עד שח"ו תתמלא הסאה. והרי כך היה קודם השואה שהיו באירופה מחלוקות נוראות ושנאת חינם, וגם שם השתמשו בשמם של גדולי ישראל כדי לרדוף איש את רעהו, ובאותו זמן ממש הרשעים ימ"ש צחצחו את חרבותיהם והכינו את תכנית ההשמדה להרוג ולאבד רח"ל. הלב רועד מפחד איזה מחיר נשלם על השנאת חינם שיש בקרבנו".

הקטע האחרון הוא ציטוט מתוך מכתב מזעזע אותו כתב אחד מגדולי התלמידי חכמים בירושלים, הג"ר שלמה אריאלי, המכהן כר"מ בישיבת טשעבין, התפרסם בציבור כשהוציא לאור במהדורה מחודשת ומתוקנת את חידושי רבי עקיבא אייגר עם הערות (מה שמוכר בעולם הישיבות כרעק""א 'הכחול').

מכתבו של ר' שלמה אריאלי

את המכתב המזעזע שהגיע לידי חדשות אברכים, כתב הגאון במוצאי חג השבועות האחרון לבני משפחתו, בנסותו להעביר להם את שעל ליבו בחומרת המחלוקת.

"תמיהני תמיהה גדולה, המלחמה היא על "הנהגת הדור", והרי במלחמה זו אנו מאבדים את עצם הדור, הילדים שלנו יגדלו מושחתים במדות ופורקי עול תורה ודרך ארץ, ובשביל מה צריך הנהגה".

"לבי לבי הן על הנרדפים שחייהם מרים להם והם מבוזים ומושפלים, והן על הרודפים שמאבדים כל זיק של יראת שמים ועדינות הנפש והם נעשים מושחתים ורקובים כבהמות השדה ממש, והרמב"ן בתחילת קדושים כתב שיש "נבל ברשות התורה", ועליהם אני קורא "נבל בעזרת התורה".

"רבי דניאל מקלם זצ"ל אמר בחכמתו, כל מחלורת לשם שמים היא רק בחמש דקות הראשונות, אבל אח"כ הכל מידות רעות ונגיעות".

בהמשך מביא הגאון את דבריו של הרמב"ם בצוואתו בגנות המחלוקת "אל תשקצו את נפשותיכם במחלוקת המכלה הגוף והנפש והממון ומה נשאר עוד. ראיתי לבנים השחירו ופחות נפחתו ומשפחות נספחו ושרים הוסרו מגדלותם ועיירות גדולות נתערערו וקיבוצים נפרדו וחסידים נפסדו ואנשי אמונה אבדו ונכבדים נקלו ונתבזו בסיבת המחלוקת, נביאים נבאו וחכמים חכמו ופילוסופים חפשו ויספו לספר רעת המחלוקת ולא הגיעו לתכליתה. לכן שנאו אותו ונוסו מפניו והתרחקו מכל אוהביו וגואליו ורעהו. וגם אל כל שאר בשרכם אוהב מדנים התנכרו ורחקו קרבתם פן תספו בכל חטאתם".

לסיום פונה הגאון בתחנונים לבני משפחתו שיתרחקו מכל קשר למחלוקת הנוראה, ומציין שמי שמכבד רק את גדולי ישראל אבל מזלזל בבני תורה, הרי זו הוכחה שהכבוד שמכבד לגדולי ישראל הוא ענין מפלגתי או ענין משיחי ואכמ"ל.

סיבת כתיבת המכתב בעיתוי הנוכחי, היא לאור הרדיפות של גורמים המציגים עצמם כאנשיהם של גדולי התורה בבני ברק כנגד יותר מעשר ישיבות לצעירים בירושלים, אשר לא הסכימו להכפיף עצמם ל'הנהגה' הבניברקית.

אחיו, הג"ר אשר אריאלי שהעז להתערב ולכתוב מכתב תמיכה באחת הישיבות הנרדפות מירושלים, סופג בשבועות האחרונים מסע רדיפות נוראי מאותם גורמי שוליים.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה