יום שבת, 29 במרץ 2014

לאחר הכישלון בישי"ק: 'הועד למען כבוד רבותינו' מנסה להלך אימים על מנהלי הסמינרים

ב'ועד למען כבוד רבותינו' הפיצו הודעת אזהרה כנגד מורות בסמינרים מוכרים. "קיבלנו תלונות על בנות שפיתחו הערצה לכל מיני אירועים המוניים הנוגדים את דעת גדולי הדור" נכתב.

לאחר הכישלון של עסקני הועד למען כבוד רבותינו עם פרסום 'הרשימה השחורה' כהגדרתם, של הישיבות קטנות בבני ברק. כשכוונתם לגרום להורים להימנע מלשלוח את ילדיהם לישיבות שלא היו מוכנות להתערב בפוליטיקה ולהצהיר בפה מלא שהם כפופות למפלגה או לחצר זו או אחרת.

הישיבות שסומנו על ידם כישיבות בעייתיות, זכו להצלחה עם סגירת הרישום. כשישיבה כמו ישיבת 'בית דוד' קיבלה לבין שורותיה, עקב הלחץ הגדול מספר שיא של 80 בחורים.

גם בישיבות הנוספות ציינו בסיפוק את ההצלחה ברישום, כשהם מודים על הסייעתא דשמיא, ותולים זאת בהתעקשותם שלא לערב את ישיבותיהם כלל בפוליטקיה.

כעת, לאחר הכישלון בישי"ק, מנסים עסקני אותו ועד, להלך אימים על מנהלי הסמינרים, על מנת שיפטרו מורות שלא מסכימות לכופף את עצמן להחלטות המפלגה.

ביום שישי האחרון פירסמו עסקני הועד קריאה כביכול לציבור האברכים להיזהר מלשלוח את הבנות לסמינרים בהם יש מורות ה"המורדות" בגדולי הדור. כשמטרתם היא ללחוץ על מנהלי אותם סמינרים לפטר את אותם מורות לא ממושמעות אליהם, כשבמידה והמנהלים לא יישמעו להוראות הועד, עסקני הועד יטפלו בהם בשיטות המוכרות, פרסומים משמיצים, חרמות, פאשקווילים, פעולות טרור וכו'


ההודעה שיצאה על ידי עסקני הועד

תגובה 1: