יום שני, 10 במרץ 2014

הבחירות בבית שמש I בצעד חריג במיוחד גם גדולי ישראל הנמנעים מלהתערב בפוליטיקה, יוצאים בקריאה לבחור באבוטבול

הגר"ש וואזנר בצעד היסטורי; הפעם מדובר במקום חילול ה' • גם הג"ר זונדל קרויזר, מנקיי הדעת שבירושלים, קורא בצעד נדיר לציבור להשתתף בבחירות • הג"ר צבי חשין, מאנשי ירושלים ומהתלמידי חכמים המפורסמים היושבים במיר קורא לציבור בני העדה החרדית, הפעם כן להצביע

הפעם מדובר במקום חילול ה', מרן הגר"ש וואזנר
בצעד נדיר במיוחד ושלא כמנהגו מימים ימימה, הורה מרן הגר"ש וואזנר לפרסם בשמו כי על תושבי בית שמש להשתתף בבחירות ולבחרו בראש עיר חרדי. "הפעם מדובר במקום חילול ה', יש לבחור בראש העיר החרדי, לחזק ידי שומרי התורה”.

מרן הגר"ש וואזנר שבהשקפתו יש להימנע מלהשתתף בבחירות ודעתו בעניין היא כדעת העדה החרדית, אך באורח חריג ומיוחד, על רקע המערכה הקשה על עתידה הרוחני וצביונה התורתי של בית שמש, שינה הרב וואזנר ממנהגו.במכתב המתפרסם בשם הגאון רבי משה שאול קליין, דיין בבית דינו של הרב וואזנר ומגדולי תלמידיו, נכתב: "כידוע שמו"ר בעל שבט הלוי שליט"א מעודו נמנע בנושאים אלו ומאחר והפעם מדבור במקום חילול ה' על כן מורה הוא לשואלים שומעי לקחו שיש לבחור בראש העיר החרדי לחזק ידי שומרי התורה".

בבית שמש החרדית מקווים כי פסק ההלכה של מרן פוסק הדור ישפיע גם על חוגי הקנאים בעיר שיחרגו הפעם מנוהגם ויגיעו להצביע.

יצוין כי במקביל פרסם אמש הג"ר זונדל קרויזר, מנקיי הדעת שבירושלים ומי שנחשב לאחד ממתווי ההשקפה הקנאית בעיר הקודש, מכתב הנחשב אף הוא לחריג במיוחד.
רוצים לעקור את הדת, הג"ר זונדל קרויזר

"הנני לבקש בזה מהחרדים לדבר ה' תושבי העיר בית שמש הע"י. לאור המצב בו נתונה העיר בית שמש, שלדאבוננו שונאי הדת, רוצים לעקור את הדת ושומרי התורה ולהרוס את מוסדות התורה אשר הוקמו לתפארת בעזרת ד' יתברך בעיר בית שמש. על כן נחוץ מאוד שתושבי העיר החרדים לדבר ד', שיש בידם הזכות והאפשרות להגביר כוחם של החרדים לדבר ד' לעשות ככל שבאפשרותם להצביע עבור הרב משה אבוטבול לראשות העיר". כותב ר' זונדל.

ומסיים בברכה "ויהי רצון שישמע שוועתנו ותכלה רדיפת הדת ולומדי התורה בארץ ישראל בכלל ובעיר בית שמש בפרט. וכל המסייעים והמשתדלים לענין חשוב זה יתברכו בכל מילי דמיטב".


גם הג"ר צבי חשין, מאנשי ירושלים ומהתלמידי חכמים המפורסמים היושבים בישיה"ק מיר, בנו של המשפיע רבי בנימין זאב חשין זצ"ל, ואחיו של השופט דוד חשין, נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים שפסל את הבחירות בבית שמש, קורא לציבור שומעי לקחו לצאת ולהצביע.
הצלת עשוק מיד עושקו, הג"ר צבי חשין

דעתו של הרב חשין היא כי אין להשתתף בבחירות כלל וכלל. אך הפעם, בשונה מהרגיל, הורה לבני משפחתו, תלמידיו ושומעי לקחו, שחובה על כל אחד ואחד לעשות ככל יכולתו בכדי להשאיר את העירייה בידי מי שנבחר בצורה חוקית לכהן כראש העיר".

הרב חשין אמר לתלמידיו כי "דברים אלו אמורים בעיקר כלפי אותם שמסיבות אלו ואחרות נמנעים מלהצביע בדרך כלל והוא ביקש לגלות את דעתו כי אין למערכה זו דין של בחירות אלא דינן כדין הצלת עשוק מיד עושקו והשבת הגזלה לבעליה!".


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה